Pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych tragedią wojny

Stowarzyszenie Pomocy “Akson” oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców, wolontariuszy działających na granicy i terenie Ukrainy oraz osób wspierających uchodźców w swoich domach.

Oferujemy pomoc w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pomoc w języku ukraińskim przy wsparciu tłumacza.

Udzielamy pomocy przez telefon oraz osobiście, w każdym jednak przypadku należy umówić się na spotkanie:

– przy ul. Glinianej 28/30 we Wrocławiu pomoc w języku polskim, angielskim, ukraińskim (z pomocą tłumacza) we wtorki i czwartki w godz. 9.00-19.00 tel. 713671415

oraz

w języku polskim i ukraińskim (z pomocą tłumacza) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 tel. 713529403

– przy ul. Bora Komorowskiego 31 we Wrocławiu pomoc w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim (z pomocą tłumacza) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 tel. 717360682