Schronisko dla bezdomnych Kobiet

“Dom dla Kobiet”

Adres

ul. Gliniana 28/30

50-525 Wrocław

tel. 71 367 14 15

mail: akson.zmch@wp.pl

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem zawieszamy do odwołania dla klientów ambulatoryjnych:

  • indywidualne sesje terapeutyczne,
  • osobiste porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne.

W/w pomoc udzielana jest za pomocą środków komunikacji na odległość: telefon, mail, komunikatory np. skype.

 

Kto może skorzystać z pomocy:

bezdomne kobiety, matki z dziećmi i kobiety w ciąży posiadające ostatnie stałe zameldowanie na terenie Gminy Wrocław.

Do Domu dla Kobiet przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby lub rodziny, którym kończy się pobyt w ośrodkach interwencyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie

 

 

Jak skorzystać z pomocy:

  • zadzwoń pod całodobowy numer telefonu 71 367 14 15
  • umów się na  spotkanie przy ul. Glinianej 28/30 we Wrocławiu

 

Czym się zajmujemy:

 

–  udzielamy całodobowej pomocy w formie schronienia (na okres do 6 miesięcy), we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta. Mieszkańcy ponoszą częściową odpłatność za zużyte media.

 

–  od poniedziałku do piątku udzielamy bezpłatnej pomocy specjalistycznej  (dla mieszkańców i osób nie mieszkających w ośrodku):

  • pomoc psychologiczną
  • pomoc prawną
  • pomoc pedagogiczną
  • pomoc terapeutyczną
  • pomoc socjalną

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław    www.wroclaw.pl