Jak pomagamy

 OSOBOM I RODZINOM

 

prowadzimy ośrodki, w których udzielana jest całodobowa pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

 

Pomoc całodobowa udzielana jest w Ośrodku Interwencji Kryzysowej we wszystkie dni tygodnia w formie:

 • osobistej:  dla osób zgłaszających się osobiście do ośrodka przy ul. Glinianej 28/30 we Wrocławiu
 • telefonicznej: dla osób dzwoniących pod nr 71 352 94 03
 • mailowej:  owiik@wp.pl

 

Osoba zgłaszająca się do Stowarzyszenia może, w zależności od indywidualnej sytuacji, skorzystać z pomocy świadczonej w formie ambulatoryjnej oraz w formie schronienia.

Schronienie udzielana jest w:

 • Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bora Komorowskiego 31,  tel. 71 736 06 82
 • Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Gliniana 28/30,  tel. 71 352 94 03
 • Domu dla Kobiet: ośrodek przy ul. Glinianej 28/30, dwa mieszkania w dzielnicy Śródmieście i Psie Pole, tel.71 367 14 15

 

Pomoc ambulatoryjna udzielana jest w:

 • Ośrodku Terapeutycznym, pl. Staszica 23a/3 wejście od Łowieckiej, tel. 71 328 70 41
 • Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bora Komorowskiego 31, tel.71 736 06 82
 • Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul.Glinianej 28/30,  tel. 71 352 94 03
 • Domu dla Kobiet ul. Gliniana 28/30, tel.71 367 14 15

 

W ramach pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej beneficjenci mogą bezpłatnie otrzymać:

– pomoc psychologiczną

– pomoc prawną

– pomoc pedagogiczną

– pomoc pielęgniarską

– pomoc socjalną

 

DZIECIOM I MŁODZIEŻY

 

oferujemy możliwość spędzenia wolnego czasu w trzech Centrach Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, w których mogą skorzystać z pomocy w odrabianiu lekcji, nadrobić zaległości szkolne, rozwinąć swoje talenty i miło spędzić czas.

 

Centra oferują zajęcia popołudniowe od poniedziałku do piątku lub soboty w następujących lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia:

 • ul. Jedności Narodowej 110B
 • pl. Wyzwolenia 4
 • ul. Krajewskiego 1