Pomoc pedagogiczna

Gdzie można skorzystać z pomocy?

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Gen.T. Bora Komorowskiego 31

51-210 Wrocław

tel. 71  736 06 82

mail: akson.sow@wp.pl

 

 

Kiedy?

wtorek godz. 15.00-18.00

 

 

Kto może skorzystać z pomocy:

ofiary przemocy w rodzinie, głównie kobiety i matki z dziećmi mieszkańcy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Jak skorzystać z pomocy:

 

  • zadzwoń pod  numer telefonu 71 736 06 82
  • umów się na pierwsze spotkanie przy ul. Bora Komorowskiego 31 we Wrocławiu

 

Oferujemy:

  • diagnozę problemów wychowawczych, emocjonalnych i dydaktycznych,
  • indywidualne i zespołowe zajęcia z dziećmi,
  • konsultacje dla rodziców, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • grupy edukacyjne dla rodziców/opiekunów,
  • grupy dla dzieci ( rozwojowe, edukacyjne, socjoterapeutyczne.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie

 


Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław    www.wroclaw.pl