Zostań sponsorem placu zabaw dla podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie


Dotychczasowy plac zabaw, po kilkunastu latach użytkowania, nie nadawał się już do naprawy.

Kontrola stanu technicznego wykazała, że belki konstrukcyjne, deski podłogi oraz deski wiszącego mostu są spróchniałe, domek przechylił się na jedną stronę. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci konstrukcja musiała zostać rozebrana.

Nasz stary plac zabaw, niestety ze względów bezpieczeństwa już rozebrany.

Obecnie nasi podopieczni zostali pozbawieni miejsca, gdzie mogą spędzać wolny czas .
Nowy plac zabaw musi mieć odpowiednie certyfikaty, jak każdy publiczny plac zabaw, dlatego jego koszt jest wysoki . Stowarzyszenia nie stać na taki zakup.


Plac zabaw to jedyne miejsce, gdzie bezpiecznie mogą bawić się nasi mali podopieczni.


Ze względu na pandemię a także konieczność izolacji od sprawcy przemocy, dzieci większość czasu spędzają na terenie naszego Ośrodka.

Dlatego zakup nowego placu jest bardzo potrzebny.


Możliwość zabawy na placu zabaw sprawi naszym podopiecznym dużo radości i spowoduje, że choć na trochę zapomną o traumatycznej sytuacji jaka ich spotkała.

Koszt pokazanego na zdjęciu placu to 12 tys. złotych,

mamy nadzieję że wspólnymi siłami uda się nam zebrać środki na zakup pokazanego na zdjęciu zestawu.

Zostań sponsorem:

wyślij wpłatę na nasz numer konta:

Stowarzyszenie Pomocy “Akson”
ul. Wędkarzy 37
51-050 Wrocław
Alior Bank
83 2490 0005 0000 4500 8136 3939
z dopiskiem darowizna na plac zabaw

Darowiznę mogą Państwo odliczyć od dochodu w swoim zeznaniu podatkowym.
Korzystając z odliczenia darowizny należy wykazać w zeznaniu sumę przekazanej darowizny, a także dane identyfikacyjne naszego Stowarzyszenia.