Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres

ul. Gliniana 28/30

50-525 Wrocław

tel. 71 352 94 03

tel. 792 022 322

mail: owiik@wp.pl

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem zawieszamy do odwołania dla klientów ambulatoryjnych:

  • indywidualne sesje terapeutyczne,
  • osobiste porady psychologiczne.

W/w pomoc udzielana jest za pomocą środków komunikacji na odległość: telefon, mail, komunikatory np. skype.

Kto może skorzystać z pomocy:

osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej posiadające ostatnie stałe zameldowanie na terenie Gminy Wrocław

 

 

Jak skorzystać z pomocy:

  • zadzwoń pod całodobowy numer telefonu 71 352 94 03
  • umów się na pierwsze spotkanie przy ul. Glinianej 28/30 we Wrocławiu

 

Czym się zajmujemy:

bezpłatnie udzielamy całodobowej pomocy interwencyjnej we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta,

–  w formie ambulatoryjnej  (dla osób nie mieszkających w ośrodku)

– w formie schronienia (na okres do 3 miesięcy)

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl