Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres

ul. Gliniana 28/30

50-525 Wrocław

tel. 71 352 94 03

mail: owiik@wp.pl

Kto może skorzystać z pomocy:

osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej posiadające ostatnie stałe zameldowanie na terenie Gminy Wrocław

Jak skorzystać z pomocy:

 

  • zadzwoń pod całodobowy numer telefonu 71 352 94 03
  • umów się na pierwsze spotkanie przy ul. Glinianej 28/30 we Wrocławiu

 

Czym się zajmujemy:

bezpłatnie udzielamy całodobowej pomocy interwencyjnej we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta,

–  w formie ambulatoryjnej  (dla osób nie mieszkających w ośrodku)

– w formie schronienia (na okres do 3 miesięcy)