Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Adres

ul. Gen.T. Bora Komorowskiego 31

51-210 Wrocław

tel. 071 736 06 82 lub 884 084 820

mail: akson.sow@wp.pl

W związku z zagrożeniem koronawirusem zawieszamy do odwołania dla klientów ambulatoryjnych:

 • indywidualne sesje terapeutyczne,
 • osobiste porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne.

W/w pomoc jest udzielana za pomocą środków komunikacji na odległość: telefon, mail, komunikatory np. skype.

Kto może skorzystać z pomocy:

ofiary przemocy w rodzinie, głównie kobiety i matki z dziećmi

 

 

Jak skorzystać z pomocy:

 • zadzwoń pod numer telefonu 884 084 820
 • umów się na pierwsze spotkanie przy ul. Bora Komorowskiego 31 we Wrocławiu

 

Czym się zajmujemy:

 • bezpłatnie udzielamy pomocy we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta w godz. 9.00-21.00 w formie ambulatoryjnej  (dla osób nie mieszkających w ośrodku)
 • bezpłatnie udzielamy schronienia (na okres do 3 miesięcy)

Ośrodek oferuje bezpłatnie:

 • pomoc psychologiczną
 • pomoc prawną
 • pomoc pedagogiczną
 • pomoc terapeutyczną
 • pomoc socjalną
 • udział w grupie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl