Przekaż darowiznę

Kto może nam dać darowiznę?

Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.)

Każda kwota przekazana na nasze konto zostanie wykorzystana, by pomóc najbardziej potrzebującym

Darowizna przekazana na cele statutowe Stowarzyszenia to gwarancja, że środki finansowe zostaną przekazane na pomoc osobom najbardziej potrzebującym: osobom w kryzysie, ofiarom przemocy w rodzinie, bezdomnym kobietom i matkom z dziećmi oraz dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia.

Przekazane przez Państwa pieniądze zostaną przekazane tylko na realizację opisanych w statucie działań pożytku publicznego.

Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna, by darczyńca mógł ją odliczyć?

– środki finansowe muszą być przelane na konto Stowarzyszenia z dopiskiem “DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE”

-w przypadku darowania rzeczy lub usług  darowiznę należy udokumentować protokołem/umową przekazania darowizny lub dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i działa w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Osoby prawne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania  darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Jak  odliczyć darowiznę?

Darczyńca, odlicza przekazaną darowiznę na swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wpisując ją w stosownym załączniku. Na załączniku PIT-O darowizny odliczają osoby fizyczne, natomiast dla osób prawnych przewidziany został załącznik CIT-D.
Korzystając z odliczenia darowizny należy wykazać w zeznaniu sumę przekazanej darowizny, a także dane identyfikacyjne naszego Stowarzyszenia.

Pomóż nam pomagać

a kwotę darowizny odlicz od podstawy opodatkowania.

Nasz numer konta:

Stowarzyszenie Pomocy “Akson”

ul. Wędkarzy 37

51-050 Wrocław

Alior Bank

83 2490 0005 0000 4500 8136 3939

z dopiskiem:   “Darowizna na cele Statutowe Stowarzyszenia”