Trening umiejętności wychowawczych

 

Gdzie odbywają się treningi:

Ośrodek Terapeutyczny

pl. Strzelecki  23a/3 wejście od ul. Łowieckiej

50-224 Wrocław

tel. 71 328 70 41

mail: osrodek.terapeutyczny@wp.pl

Kiedy:

informacje pod numerem tel. 71 328 70 41

Dla kogo:

trening  adresowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn, rodziców, którzy mają trudności wychowawcze. Jest to cykl zajęć (35h), odbywających się zazwyczaj raz w tygodniu

Co oferujemy:

Trening ma na celu:

  • podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców,
  • wzmocnienie autorytetu rodziców oraz poczucia odpowiedzialności za rodzicielstwo,
  • pomoc w zmianie relacji rodzinnych i w zrozumieniu przyczyn własnej agresji,
  • uczenie panowania nad emocjami oraz prawidłowej komunikacji
  • pomoc w ustaleniu w rodzinie właściwej hierarchii, w której to dorośli „rządzą”, ale dzieci są traktowane podmiotowo.

Dotychczas sporządzone ewaluacje dowodzą, że uczestnicy którzy ukończyli cykl szkoleniowy, doświadczyli konkretnych korzyści: lepszego zrozumienia problemów związanych z poszczególnymi etapami rozwojowymi dzieci, poznali ważność konsekwentnego i sprawiedliwego postępowania, czy też mechanizmów skutecznego wywoływania zachowań pożądanych.

UDZIAŁ W TRENINGU JEST BEZPŁATNY!!!


Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław    www.wroclaw.pl