Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy “Akson”

51-210 Wrocław
ul. Bora Komorowskiego 31

tel. 71  736 06 82

fax 71  736 06 99

mail: aksonwroc@wp.pl

W związku z zagrożeniem koronawirusem zawieszamy do odwołania:

  • indywidualne sesje terapeutyczne,
  • osobiste porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne.