O Stowarzyszeniu

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom, rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, pokrzywdzonym przestępstwem, ofiarom przemocy domowej.

 

 DLA OSÓB I RODZIN

prowadzimy ośrodki, w których udzielana jest całodobowa pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

 

 Pomoc udzielana jest we wszystkie dni tygodnia w formie:

 • osobistej:  dla osób zgłaszających się osobiście do ośrodka przy ul. Bora Komorowskiego 31 we Wrocławiu
 • telefonicznej: dla osób dzwoniących pod nr 71 352 94 03
 • mailowej:  owiik@wp.pl

 

Osoba zgłaszająca się do Stowarzyszenia może, w zależności od indywidualnej sytuacji, skorzystać z pomocy świadczonej w formie ambulatoryjnej oraz w formie schronienia.

Schronienie udzielana jest w:

 • Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bora Komorowskiego 31,  tel. 71 352 94 03
 • Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Bora Komorowskiego 31,  tel. 71 352 94 03
 • Domu dla Kobiet: ośrodek przy ul. Glinianej 28/30, dwa mieszkania w dzielnicy Śródmieście i Psie Pole, tel.71 367 14 15

 

Pomoc ambulatoryjna udzielana jest w:

 • Ośrodku Terapeutycznym, pl. Staszica 23a/3 wejście od Łowieckiej, tel. 71 328 70 41
 • Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bora Komorowskiego 31, tel. 71 352 94 03
 • Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Bora Komorowskiego 31,  tel. 71 352 94 03

 

W ramach pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej beneficjenci mogą bezpłatnie otrzymać:

– pomoc psychologiczną

– pomoc prawną

– pomoc pedagogiczną

– pomoc pielęgniarską

– pomoc socjalną

 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

oferujemy możliwość spędzenia wolnego czasu w trzech Centrach Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, w których mogą skorzystać z pomocy w odrabianiu lekcji, nadrobić zaległości szkolne, rozwinąć swoje talenty i miło spędzić czas.

 

Centra oferują zajęcia popołudniowe od poniedziałku do piątku lub soboty w następujących lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia:

 • ul. Jedności Narodowej 110B
 • pl. Wyzwolenia 4
 • ul. Krajewskiego 1

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie akcji edukacyjnych
 • poradnictwo
 • prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej
 • organizowanie ośrodków pomocy dla osób będących w kryzysie
 • organizowanie ośrodków pomocy dla osób wykluczonych
 • prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych
 • promocję i organizację wolontariatu
 • prowadzenie działań charytatywnych
 • organizowanie czasu wolnego, wyjazdów dzieci i młodzieży, kolonii, zimowisk, zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych dla grup zagrożonych wykluczeniem i uzależnieniem
 • udzielanie pomocy rzeczowej
 • występowanie w obronie praw podopiecznych
 • organizowanie szkoleń
 • i inne