Ośrodek Terapeutyczny

Adres

pl. Strzelecki  23a/3 wejście od ul. Łowieckiej

50-224 Wrocław

tel. 698 644 895

mail: osrodek.terapeutyczny@wp.pl

 

Kto może skorzystać z pomocy:

ofiary przemocy w rodzinie,  kobiety , mężczyźni i dzieci

 

 

Kiedy :

PONIEDZIAŁEK: 12.00 – 17.00

 

Jak skorzystać z pomocy:

  • zadzwoń pod  numer telefonu 698 644 895
  • umów się na pierwsze spotkanie przy pl. Strzeleckim 23a/3 we Wrocławiu

W CZASIE TRWANIA SESJI NIE ODBIERAMY TELEFONÓW – PROSZĘ PRÓBOWAĆ W INNYM TERMINIE LUB ZOSTAWIĆ WIADOMOŚĆ NA POCZCIE GŁOSOWEJ – ODDZWONIMY!

 

Czym się zajmujemy:

W Ośrodku Terapeutycznym przy pl. Strzeleckim 23a/3 we Wrocławiu proponujemy  bezpłatną pomoc w postaci zajęć grupowych, poradnictwa i psychoterapii.

DZIAŁANIA OŚRODKA TERAPEUTYCZNEGO:

a) konsultacje indywidualne dla osób z problemem przemocy  

b) psychoterapia indywidualna osób z problemem przemocy  

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

W OŚRODKU TERAPEUTYCZNYM PRZY PL. STRZELECKIM 23a/3

 

Grupa adresowana jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn, rodziców, którzy mają trudności wychowawcze. Jest to cykl zajęć (ok. 35h), odbywających się zazwyczaj raz w tygodniu.

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, wzmocnienie ich autorytetu i jednocześnie poczucia odpowiedzialności za rodzicielstwo, mają także pomóc ustalić w rodzinie właściwą hierarchię, w której to dorośli „rządzą”, ale dzieci są traktowane podmiotowo.

Warsztaty z każdym cyklem ewaluowały, wykorzystując doświadczenie
i zbierając potrzeby bezpośrednio od uczestników. Dotychczas sporządzone ewaluacje dowodzą, że uczestnicy którzy ukończyli cykl szkoleniowy, doświadczyli konkretnych korzyści: lepszego zrozumienia problemów związanych z poszczególnymi etapami rozwojowymi dzieci, poznali ważność konsekwentnego i sprawiedliwego postępowania, czy też mechanizmów skutecznego wywoływania zachowań pożądanych.

WARSZTATY SA BEZPŁATNE!!!

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl